Innovasjon innen bærekraftige produkter fra Antarktisk krill

Rimfrost er et helnorsk selskap med hovedkontor i Ålesund på Sunnmøre. Vår lange tradisjoner og kunnskap om fiskeri, kombinert med en patentert ekstraksjonsteknologi, garanterer et bærekraftig og sporbart krillfiske i Antarktis. Vi bruker hele krillen, ingenting går til spille!

Hva er antarktisk krill?

Krill er et lite, rekelignende skalldyr som finnes i alle verdens hav. Mesteparten av krillen finnes i polarområdene i Arktis og Antarktis. Rimfrost henter sin krill fra Rosshavet i Antarktis.

Les mer
Lukk

Krill inneholder naturlig en høy konsentrasjon av Omega-3 fettsyrene EPA og DHA, bundet til fosfolipider. Når disse Omega-3 fettsyrene er bundet til fosfolipider, absorberes de lettere av kroppen. Dette betyr at vår krillolje er en rik kilde til Omega-3 for kosttilskudd.

Antarktisk krill er et viktig element i det antarktiske økosystemet. Den samlede årlige fangsten av krill er derfor bare på om lag 0,3% av den totale krill-biomassen. Les mer om vår unike teknologi og bærekraftig fiske.

En unik teknologi innen krillfiske

Vår patenterte teknologi skjer ved hjelp av enzymatisk hydrolyse, dette gjør at vi kan produsere et mer bærekraftig krillprodukt, rikere på Omega-3 fosfolipider, astaxanthin og proteiner enn det som er mulig ved konvensjonelle metoder.

Les mer
Lukk

Enzymatisk hydrolyse er en prosess der enzymer og vann jobber sammen for å bryte bindingene som holder molekylene sammen. Dette er den samme prosessen som naturlig finner sted når mat fordøyes i magen.

Fordi denne prosessen er så effektiv kan Rimfrost bruke 30% mindre råstoff for å produsere tilsvarende mengde krillolje enn det som er mulig ved konvensjonelle metoder. Samtidig sikrer den unike prosessen at næringsstoffene fra krillen bevares i oljen.

Rimfrost er sertifisert av Friend of the Sea

Friend of the Sea er en ikke-statlig organisasjon som ble grunnlagt i 2007 med det formål å bevare det marine habitatet og dets ressurser ved å stimulere til et bærekraftig marked og spesifikke beskyttelses- og bevaringsprosjekter.

Bærekraftig fiske

Krillen er en unik ressurs i det antarktiske økosystemet. Det medfølger derfor et stort ansvar å forvalte krillfisket på en bærekraftig måte.

Les mer
Lukk

Rimfrost kontrollerer hele prosessen fra krillfiske til ferdig produkt, vi kan garantere 100% sporbarhet gjennom hele verdikjeden. Vi rapporterer fangstdata daglig til norske myndigheter og CCAMLR.

Alle produktene våre kan spores tilbake til geografiske GPS-koordinater og det nøyaktige tidspunktet for fangsten. Observatører er tilstede på båtene våre til enhver tid. Dette er en praksis vi sterkt oppmuntrer til og ønsker å se anvendt universelt. Bærekraftig fiske ligger derfor til grunn for hele vår filosofi og virksomhet.

Aktuelt

RIMFROST blir sponsor for Ålesund-roeren Thea Helseth
RIMFROST blir sponsor for Ålesund-roeren Thea Helseth

Rimfrost og Thea Helseth fra Ålesund har inngått en sponsoravtale som strekker frem til Sommer-OL 2024.