Vilkår, betingelser og angrerett

Kjøp av varer via Rimfrost AS sin nettbutikk reguleres av salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Disse salgsbetingelse utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet hos oss.

Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Disse salgsbetingelsene skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alle salg av varer fra www.rimfrostkrill.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling og ordrebekreftelse, et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.rimfrostkrill.no er bare tilgjengelig på norsk. Vi leverer kun til Norge.

Forbrukerkjøper blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

Definisjon av parter

Selger er: RIMFROST AS, Postboks 234, 6099 Fosnavåg, post@rimfrostkrill.no,
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Kjøpsprosessen

Her har vi beskrevet kjøpsprosessen slik at du alltid kan føle deg trygg når du handler på nett.

  • Orienter deg om produktene
  • Velg ønsket produkt
  • Legg i handlekurv
  • Utsjekk
  • Kontroll av bestillingen
  • Bekreftelse av bestillingen
  • Motta ordrebekreftelse

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestillinger bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt inkl. mva. og frakt, med mindre annet er presisert. Vi sender produktene fraktfritt til deg med Posten innen Norge.

Vanligvissender vi ut ordren din innen 3 arbeidsdager, så kunder i Norge kan ventelevering innen 5 arbeidsdager. Leveringstiden kan også ta noe lengre tid i forbindelse med helligdager ol. Avhengig av forsinkelsens lengde kan duetter omstendighetene krevelevering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Betaling

Kjøpesummen skal betales ved Vipps, bank- eller kredittkort (VISA eller MasterCard). Betalingenskjer gjennom Nets Payment Services AS og Nordea Bank Norge ASA. Uavhentede pakker vil bli belastet frakt tur/retur av gjeldene ordre, for å dekke våre utlegg.

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Undersøk om produktene er blittskadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Reklamasjon -Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi rimfrostkrill.no melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje innen produktets holdbarhetsdato.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig.

Dersom det foreligger en mangel ved varen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

  • Få kjøpesummen tilbake
  • Få ny levering

Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etterforbrukerkjøpsloven.

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av kunde. Du har risikoen for transporten av varen tilbake til oss.

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbake betaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg.

Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Skjema for angrerett kan lastes ned her.

Personopplysninger

Vi er opptatt av å håndtere personopplysninger på en trygg måte.

Når du handlerhos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. RIMFROST AS er dessuten pålagt til å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Kortnummer oppbevares ikke av Olmypic Seafood AS utover det som er nødvendig for å sikre effektivhåndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

Ekstraordinære forhold

RIMFROST AS er kun ansvarlig for verditap for varen dersom det er påvist feil eller mangler. RIMFROSTAS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra RIMFROST AS sin side.

Endring i vilkårene

RIMFROST AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

RIMFROST AS er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser forårsaket av forhold utenfor vår kontroll, for eksempel generellarbeidstvist, krigshandlinger, brann, lynnedslag, terroristangrep, endrede bestemmelser fra myndighetene, tekniske problemer, defekter i kraft-/tele-/datakommunikasjoner eller annen kommunikasjon og defekter eller forsinkelser i tjenesten fra underleverandører som skyldes forhold som nevnt foran. Slike forhold skal føre til unntak fra erstatninger og andretiltak. Hvis en slik situasjon skulle oppstå, skal RIMFROST AS informere kunden tilsvarende både i begynnelsen og ved slutten av perioden for den aktuelle situasjonen. Hvis situasjonen har vart i mer enn to måneder, har både kunden og RIMFROST AS rett til å avbryte kjøpet med umiddelbar virkning.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Sunnmøre tingrett som verneting.

Forbehold

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer.

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er RIMFOST AS sin eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopiereseller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etterufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra RIMFROST AS.