Personvern og cookies

Når du bruker denne nettsiden og bestiller varer fra nettbutikken eller på annen måte er i kontakt med oss, vil Rimfrost AS behandle personopplysninger om deg. Her finner du informasjon om personopplysningene som samles inn, hvorfor dette gjøres og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene vi samler inn.

Ansvarlig for personopplysninger vi behandler er:

Rimfrost AS

Notenesgata 6, 6002 Ålesund
post@rimfrostkrill.no
Organisasjonsnummer: 983 899 676

Alle kundeopplysninger oppbevares i henhold til norsk lov, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR). For spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan rettes til kundeservice på post@rimfrostkrill.no.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags personopplysninger samler vi inn

  • Kjøp fra vår nettbutikk: Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg – vi trenger navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse for at vi skal leverer varene til korrekt sted og person.
  • Besvare henvendelser som kommer til oss: Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle andre personopplysninger som måtte komme av henvendelse. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å hjelpe deg med det du lurer på.
  • For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese hvilke cookies vi bruker under paragrafen Cookies. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for å oss å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid ditt personvern ved at vi kun bruker opplysningene til å analysere trender og vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg som enkeltperson.

Hvem kan vi komme til å dele dine personopplysninger med?

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.

Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

Furnes.Design (Christoffer Furnes Design ENK), som leverandør av vår nettsideløsning. For å administrere betalinger via nettsiden benytter vi Nets Payment Services AS og Nordea Bank Norge ASA som leverandør av betalingstjenesten. Nets er ansvarlig for personopplysninger for sin egen behandling av personopplysningene dine, og har separate vilkår som gjelder for dem.

Lagringstid

Vi lagrer personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål det er samlet inn for. Opplysningene oppbevares så lenge det er påkrevd etter norsk lov samt for å kunne hjelpe deg med eventuelle retur- og reklamasjonshenvendelser.

Dersom du har gitt tillatelse til markedsføring via e-post, vil vi lagre dine personopplysninger for dette formålet så lenge vi har ditt samtykke.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en forespørsel per e-post til post@rimfrostkrill.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Cookies (informasjonskapsler)

Vi benytter tredjepartstjenester for å forbedre brukeropplevelsen for brukeren. Til dette benytter vi følgende tjenester:

Google Analytics

Google Analytics er et verktøy som hjelper eieren av denne nettsiden til å måle hvordan brukere samhandler med innhold på nettstedet. Når en bruker navigerer mellom sider, genereres JavaScript-koder for å registrere informasjon om siden en bruker har sett, for eksempel nettadressen til siden. Googles JavaScript-biblioteker bruker HTTP-cookies til å huske hva en bruker har gjort på tidligere sider. Mer informasjon om Google Analytics personvern er tilgjengelig her.

Hotjar

Dette nettstedet bruker Hotjar for å analysere bruksmønstre på nettsiden. Hotjar genererer statistikk og annen informasjon om nettstedet ved bruk av informasjonskapsler, som er lagret på datamaskinen. Informasjonen som er generert relatert til nettsiden vår, brukes til å lage rapporter om bruken av nettstedet for å kontinuerlig forbedre brukeropplevelsen på dette nettstedet. All informasjon om brukerne er anonym. Mer informasjon om Hotjar personvern er tilgjengelig her.

Håndter informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.